ภาพกิจกรรม
รับน้องนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560,15:03   อ่าน 219 ครั้ง