ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีพระซอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน จากบริษัท Colly Cally เป็นกิจกรรมปิดท้าย โดยวันนี้บุคลากรและครูของโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้บรรยากาศภายในงานดูสดใสเต็มไปด้วยความตื้นตัน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,11:25   อ่าน 710 ครั้ง