ภาพกิจกรรม
จัดโครงการ"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จัดโครงการ"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
2560" ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมาย ผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่ง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,09:47   อ่าน 275 ครั้ง