ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่2 /2560
วันที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่2 /2560 ณห้องประชุมลุ่มน้ำบัง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,09:56   อ่าน 276 ครั้ง