ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 261
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีนายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ 
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,09:18   อ่าน 929 ครั้ง