ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยนายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป โดยดำเนินกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าหลวงพ่อพระซอง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,09:38   อ่าน 825 ครั้ง