ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ และแจกป้ายนิเทศ สติกเกอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับคณะครู นักเรียน เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีนายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทเกี่ยวกับโทษของบุหรี่และให้ความรู้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,11:40   อ่าน 389 ครั้ง