วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 127) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 188) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 171) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 180) 03 ส.ค. 59