วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 96) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 160) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 144) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 150) 03 ส.ค. 59