วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 300) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 361) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 339) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 355) 03 ส.ค. 59