วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 373) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 429) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 450) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 448) 03 ส.ค. 59