วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 251) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 306) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 292) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 302) 03 ส.ค. 59