วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 689) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 751) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 770) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 833) 03 ส.ค. 59