วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 341) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 412) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 403) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 398) 03 ส.ค. 59