วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 747) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 808) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 824) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 896) 03 ส.ค. 59