วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 625) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 694) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 714) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 722) 03 ส.ค. 59