วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 178) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 240) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 226) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 231) 03 ส.ค. 59