วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 562) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 637) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 655) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 647) 03 ส.ค. 59