วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 419) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 481) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 495) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 488) 03 ส.ค. 59