วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 112) 28 ต.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 176) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 160) 03 ส.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 166) 03 ส.ค. 59