วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 462) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 540) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 554) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 537) 03 ส.ค. 59