วีดีโอโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
MV เพลงมาตรฐาน (อ่าน 505) 28 ต.ค. 59
กลุ่มเยาวชนคิดดี (อ่าน 584) 03 ส.ค. 59
รำสัตนาคราช (อ่าน 605) 03 ส.ค. 59
รำพิมพาวันทาพุทธ (อ่าน 584) 03 ส.ค. 59