รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
93 หมู่ 4 ถนนนาแก-เรณูนคร   ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4258-3113
Email : ictphrasong@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :