ติดต่อเรา
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
93 หมู่ 4 ถนนนาแก-เรณูนคร   ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4258-3113
Email : ictphrasong@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน