เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                                   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา (พ.ว.)
 
                                                               พระซองสามัคคีวิทยา
                                                               แหล่งศึกษาชาวประชาร่วมใจ
                                                               สถาบันชื่อเสียงเลื่องลือไกล
                                                               สร้างชาติไทยให้เป็นแผ่นดินทอง
 
                                                               น้ำเงินเหลืองเรืองรองผ่องอำไพ
                                                               คล้องดวงใจโยงใยดั่งโซ่ทอง
                                                               ปกป้องไกลคือหลวงพ่อพระซอง
                                                               เราพี่น้องประสานใจเกลียวกลม
 
                                                               เรียนดีมีคุณธรรม
                                                               ร่วมกิจกรรมสังคม
                                                               วัฒนธรรมเราสืบสานค่านิยม
                                                               มุ่งอบรมเพื่อนำพัฒนา
 
                                                               ชาติศาสนาราชาของไทย
                                                               เทิดทูนไว้เหนือดวงชีวา
                                                               พระซองสามัคคีวิทยา
                                                               จะทรงค่าคงคู่นครพนม
 
                                                               (ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
 
                                                               จะทรงค่าคงคู่นครพนม