ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับทุน (กสศ.)
วันที่ ๘ กัยยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายใหม่
ภาคยเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,13:40   อ่าน 57 ครั้ง