ภาพกิจกรรม
นายอำเภอนาแก มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนน้อมจิตต์น้อมเกล้าในพระบรมราชินูปถัมถ์
    วันที่ ๘ กัยยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนู  เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
ให้การต้อนรับนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอนาแก มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนน้อมจิตต์น้อมเกล้าในพระบรมราชินูปถัมถ์
เด็กหญิงรุ้งกานต์  วรรณทวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ และพิจารณาสมควรได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,14:26   อ่าน 76 ครั้ง